Ürünler

CM30

Kontrol Modülü
CM30 Kontrol Modülü, temel olarak data loggerlara benzer prensipte akaryakıt tankerlerinde nakli yapılan akaryakıtın araçlara göre boşaltım miktarını merkez sunucuya iletir ve sorgulandığı zaman bu bilgiyi tekrar verebilmek için kendi hafıza birimine kaydeder.

Detaylar

Akaryakıt otomasyonu hm55

HM55

Mobil El Aleti
Mobil El Aleti sayesinde sistemdeki araç veya cihazların kimlik bilgileri okunabilmekte ve RF olarak açık alanda yaklaşık 1 km mesafeye kadar veriler diğer birimlere aktarılabilmektedir.

Detaylar

Akaryakıt otomasyonu hm55

RT-41

Sökülemez RFID Sticker
RT-41 Sökülemez RFID Sticker, araçların iç yüzeyine yapıştırılan ve dışarıdan HM55 ile rahatlıkla okunabilen yapıştırma türü bir etikettir Farklı yanı ise anten yapısı ve üretim şekliyle, ilk yapıştırıldığı yerden çıkarıldığında bir daha kullanılamaz. Böylelikle araç parkındaki atama kargaşasını ve suistimalleri önlemeyi sağlar.

Detaylar

Akaryakıt otomasyonu hm55

RT-51 Taşınabilir RFID Anahtarlık

Taşınabilir RFID Anahtarlık
RT-51 Taşınabilir RFID Anahtarlık, araçlara takılan kimliklerin dışında personellerin taşıyabileceği araç veya personellere atanabilen bir yapı sağlar. Şık tasarımının yanısıra su ve toz geçirmez özelliğe sahiptir.

Detaylar

RT-11

Taşınabilir RFID Kart
Taşınabilir RFID Kart, temel yapıda, diğer bir deyişle araçlara montelenmemiş şekilde araç veya personellere atanabilecek şekilde kullanılan RFID etiketlerdir.

Detaylar

CM07 Kontrol Modülü

CM07

CM07 Kontrol Modülü
CM30 Kontrol Modülünün basitleştirilmiş versiyonudur. Genelde 50 araçtan az küçük işletmelerin ve/veya self servis yakıt ikmali yapan işletmeler tarafından tercih edilir.

Detaylar

RT-22

Dış Ortam RFID Düğme
Dış Ortam RFID Düğme, araçların üzerinde kartların muhafazalı bir şekilde dış ortam etkilerinden korunarak çalışmasını sağlar.

Detaylar

Akaryakıt otomasyonu ip66

CM30 IP-66

Dış Ortam Kontrol Modülü
CM30 IP-66 Dış Ortam Kontrol Modülü, CM30 modülünün dış ortam etkilerinden korunması amacıyla IP66 muhafazası içine alınmış halidir. CM30'e ek olarak yüksek volumlü buzzer, Mifare RFID okuyucu, dahili güç kaynağı ve tuş takımı IP-66 modeline opsiyonel olarak eklenebilir.

Detaylar