akaryakıt otomasyonu

CM30 Kontrol Modülü

Ürün Genel Bilgisi

Kontrol Modülü CM30

CM30 Kontrol Modülü, temel olarak data loggerlara benzer prensipte HM44 el aletlerinden aldıkları bilgiler yakıt sayaç verileriyle entegre ederek merkez sunucuya iletir ve sorgulandığı zaman bu bilgiyi tekrar verebilmek için kendi hafıza birimine kaydeder. Periyodik olarak coğrafi konum bilgisini merkez sunuculara raporlarlayabilirler. Bu sayede merkez sunucu sahadaki tüm tanker, akaryakıt pompası veya servis noktasından bilgileri alarak web sunucusu aracılığı ile şifre ile bağlanan operatörlere internet ortamında gösterir.

Cihaz üzerindeki mikrodenetleyici merkez sunucu ile GSM modem üzerinden iletişim kurar ve derlediği verileri iletir. Yakıt ikmali yapılacağı zaman akaryakıt, servis sorumlusu dış veya iç ortam rfid kart ile araç kimlik bilgisini RFID okuyucu üzerinden sisteme aktarır. Bu bilgi, merkez sunuculara iletilir ve o araç için belirlenen birim fiyat bilgileri cihaza aktarılır. Gelen birim fiyat bilgileri dogrultusunda satış yapılan yakıt miktarı ile çarpılarak istasyona uygulanacak satış tutarı belirlenir. Birim fiyat ve satış tutarı, LCD ekranında müşteriye gösterilir. Uygulanan sisteme bağlı olarak fatura, mal tesliminde tanker personeli tarafından veya daha sonra merkezden satış yapılan tutar üzerinden kesilir.

Seyir veya yükleme-boşaltma anında herhangi bir acil durum oluşursa tanker sürücüsü, kabin içinde bulunan acil durum pedalına basar. Acil durum pedal girişi üzerinden alınıp merkez sunucuya iletilen sinyali, sunucu bilgisayar ekranlarında coğrafi konum bilgisi ile birlikte gösterilir. Merkez sunucu, gönderdiği bir komutla kabin içine yerleştirilen mikrofon üzerinden sürücü kabinindeki sesleri almaya ve kaydetmeye başlar. Ek olarak tanker kapı veya diğer açılır kapanır aksamlarına yerleştirilen algılayıcılar bu aksamların açılma ve kapanma sinyallerini cihaza aktarır, açılma ve kapanma sinyal  zamanları hafıza birimine kaydedilir. Bu bilgiler gerekli olduğu zamanlarka merkez sunucu tarafından bir komutla alınırlar.

Tanker otomasyonunda opsiyonel olarak Sisteme dahil olan tüm tanker, pompa ve servis noktaları merkez sunucu kontrolündeki web arayüzü yardımı ile bağlanılan program aracılığıyla güncel coğrafi konumları ile birlikte harita üzerinde gösterilir. Tankerler, doluluk oranları ile ilişkili olmak üzere hızlı algılanmaları için farklı renklerde ekrana basılırlar. Herhangi bir tankerin üzerine gelindiği veya tıklandığı zaman o tankerdeki sıvı miktarı, plaka numarası, sürücü adı, yapılan yükleme ve boşatma yerleri ile birlikte litre olarak boşaltma ve yükleme miktarları verilir.

Opsiyonel olarak cihaz, sürücüye verilen RFID kimlik kartlarını algılar ve sürücünün kimliğini sisteme kaydeder.

Opsiyonel olarak tankerin seyir halinde belirlenen hız limitlerini aşması durumunda limit aşımının başladığı ve sonlandığı noktada hız değerleri merkez sunucuya aktarılır.

GSM şebekesine ulaşılamama durumunda veriler, cihazda yeralan hafıza biriminde depolanır ve ilk GSM bağlantısının kurulmasını takiben merkez sunucuya aktarılır.

Merkez sunucu, cıhazdan gelen bilgileri derleyerek bunları (opsiyonel olarak)harita üzerinde veya çeşitli raporlarla kullanıcılarına aktarır.