Bakım ve İş Emri Otomasyonu

bakım-iş-emri-otomasyonu

Bakım ve İş Emri Otomasyonu

Araçların tüm periyodik bakımları, kullanıcılara atanan rutin veya rutin dışı tüm iş emirleri bu paketle kontrol edilir.

Yakıt otomasyonunda olduğu gibi RFID kartı takılan işletmeye ait tüm araçların araç saatleri takip edilerek sorumlulara yaklaşan bakımlar raporlanır. Sorumlular periyodik bakımlar haricinde iş emirlerini de bu sistemden atölye çalışanlarına atayabilirler. İş emirleri atölyedeki yazıcılardan fişlere basılır.


Sistem
Şantiye Otomasyonu Çalışma Sistemi

Eresense şantiye otomasyon sistemleri GSM iletişim platformunda çalışır. Tanker, yakıt tankları ve pompa gibi hareketli veya sabit cihazlara yerleştirilen kontrol modülleri, sırasıyla baz istasyonları, GSM operatörü ve genel internet ağı üzerinden merkez sunuculara ulaşır. Her türlü onay işlemi ve işlem raporu bu kanal üzerinden alınır ve iletilir. Merkez sunucudaki veri tabanlarına kaydedilen ( yakıt, bakım, işemri, yağ, lastik v.b.) bilgiler, kullanıcılar tarafından şifreyle girilen web ekranlarıyla buluttan takip edilir.

Sunucular hariç sistemin hiç bir noktasında genel amaçlı bilgisayarlar kullanılmaz. Tüm cihazlar belirlenen amaçlar doğrultusunda Eresense tarafından tasarlanan cihazlardır. Merkez sunucu, ek olarak araç km/çalışma saatlerini almak için Arvento, Filotürk, Mobiliz gibi araç takip sunucularıyla ve verileri otomatik olarak SAP, Oracle, Logo ve Micro gibi muhasebe/ERP yazılımılarına atmak için diğer sunucularla bağlantıya geçer. Sistemde ondan fazla bilgisayar veya mikro işlemci eşgüdümlü olarak çalışır.