Akaryakıt Tüketim İzleme ve Uyarı Otomasyonu

Akaryakıt Tüketim İzleme ve Uyarı Otomasyonu

Akaryakıt Tüketim İzleme ve Uyarı Otomasyonu

Şantiye içindeki jeneratörler de dahil tüm araçların kilometre veya çalışma saati bazlı akaryakıt tüketimleri anlık olarak takip edilir.

Seçilen herhangi bir aracın istenen bir zaman aralığında akaryakıt tüketim değerleri grafiksel olarak incelenebilir.Akaryakıt ikmalleri esnasında bir önceki ikmaldeki araç saatiyle kıyaslanarak fazla tüketim tespit edilirse uyarı olarak akaryakıt bilgisiyle birlikte gösterilir.

Akaryakıt otomasyonu Muhasebe / ERP Entegrasyonu

Sistemlerimiz bir çok muhasebe programı ile entegre olarak çalışabilmektedir. Logo, SAP, Oracle ve Mikro entegre olduğumuz yapılardan sadece bir kaçıdır. Sistem entegrasyonu sayesinde yakıt bilgileriniz herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın ERP programlarınıza otomatik olarak aktarılır.